Om oss

Dahlströmska stiftelsen har enligt stadgarna till ändamål att utge penningbidrag till stiftelser, institutioner och föreningar som lämnar stöd åt ekonomiskt behövande. Bidrag får inte ges direkt till fysisk person.

Historia

Dahlströmska stiftelsens grundare Carl Dahlström (1865-1943).
År 1897 flyttade Carl Dahlström till USA. Där fick han anställning vid ett stort slakteri i Chicago. Ägaren fick kännedom om att han kunde spela violin och vid flera tillfällen ombads han att med musik underhålla sin arbetsgivares middagsgäster. Vid ett sådant tillfälle träffade han Clora Markel, en mycket förmögen dam, 20 år äldre än Carl. Hon blev helt betagen av Carls musik, charm, humor och livsglädje. De gifte sig år 1901. Sin förälskelse i Carl behöll Clora hela livet. Carl förvaltade tillsammans med advokater och bankmän Cloras kapital och erhöll ett rundligt arvode.

Enligt Carl Dahlströms testamente skulle 428.500 kr tillföras en stiftelse kallad Dahlströmska stiftelsen. Dess ändamål är ”att stödja sjuk- eller fattigvårdsinrättningar eller sammanslutningar och institutioner, vilka ha till huvudsaklig uppgift att genom understöd och bidrag bereda barn från mindre bemedlade hem eller mindre bemedlade personer möjlighet till hälsobringande vistelse på landet eller mindre bemedlade personer en ekonomiskt mera sorgfri ålderdom. Som exempel på sådana institutioner avses Diakonissanstalten vid Ersta, Frälsningsarmén, Svenska Kyrkans Mission i Afrika, Asien och Australien, Föreningen Rädda Barnen samt Röda Korset.”

Styrelsen

- Sara Weidenhielm f. 1983, Leg. Sjukgymnast. Ordförande för stiftelsen samt styrelseledamot i sociala utskottet

- Johan Weidenhielm f. 1954, Ekonom, verksam inom finansbranschen 1981 – 1999, redovisningsbyrå i egen regi från år 2000. Ansvarig för stiftelsens finansiella rapportering

- Claes Bæckström f. 1960, Civilekonom, finansiell rådgivare på SEB sedan 1991. Ansvarig för stiftelsen kapitalförvaltning

- Lars Weidenhielm f. 1952, Professor/Överläkare I Ortopedi, KI/Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Styrelseledamot i sociala utskottet

- Emelie Bæckström f. 1988, masterexamen inom bank och finans, redovisningskonsult på BDO sedan 2015. Styrelseledamot i sociala utskottet

- Emma Weidenhielm-Lindén f. 1988, Leg. Gymnasielärare i svenska och svenska som andra språk. Styrelseledamot i sociala utskottet