Vårt uppdrag

Dahlströmska stiftelsen har enligt stadgarna till ändamål att utge penningbidrag till stiftelser, institutioner och föreningar som lämnar stöd åt ekonomiskt behövande.

Ni får ansöka om ni är en stiftelse, institution eller förening som lämnar stöd åt ekonomiskt behövande. Bidrag får inte ges direkt till fysisk person.
 
Ansök nu

Viktiga datum
Sista ansökningsdag är den 31/3
Besked till de som beviljas bidrag ges senast 30/6.